LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lietojot šo mājaslapu jūs atzīstat un piekrītat visiem tās lietošanas noteikumiem. Mājaslapas noteikumi var tikt mainīti jebkurā mirklī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Turpinot mājaslapas lietošanu pēc izmaiņu ieviešanas jūs apliecināt, ka piekrītat tām un atzīstat par spēkā esošām. Ar mājaslapas lietošanas noteikumiem aicinām iepazīties pirms lapas lietošanas.

LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Šo mājaslapu drīkst izmantot tikai un vienīgi tām vajadzībām, kuras pieļauj mājaslapas īpašnieki. Mājaslapā esošo informāciju nedrīkst izmantot tai neparedzētos nolūkos bez iepriekšējas rakstiskaspiekrišanas no AYA BLUESMAN, SIA (piem. izmantot šajā mājaslapā iekļautos logotipus, vizuālos materiālus, tekstus vai jebkāda cita veida informāciju komerciālos nolūkos).

PREČZĪMES

Mājaslapā izvietotās prečzīmes, zīmoli, pakalpojumu zīmes, logotipi ir AYA BLUESMAN, SIA vai attiecīgā uzņēmuma, organizācijas, personas, kas šos datus iesniedza, īpašums. AYA BLUESMAN, SIA patur visas tiesības par minētās informācijas izmantošanu.

PIEKRIŠANA

Jūs piešķirat AYA BLUESMAN, SIA bezmaksas, pastāvīgas, nemaināmas, neekskluzīvas tiesības un atļauju izmantot, publicēt, modificēt, tulkot, izplatīt un attēlot visu saturu, idejas, ieteikumus, attēlus vai jebkādu citu informāciju, kas tiek nodota AYA BLUESMAN, SIA ar šīs mājaslapas starpniecību. AYA BLUESMAN, SIA apmeklētāju sniegtie dati netiek uzskatīti par konfidenciāliem un var tikt izmantoti savas biznesa darbības veikšanā (t.sk. reklāmas nolūkos vai preču izplatīšanā bez ierobežojumiem).

ATRUNA

Šīs mājaslapas saturs var nebūt pilnvērtīgs vai aktuāls. Lapas izmantošana ir jūsu personīgā izvēle. AYA BLUESMAN, SIA nenes nekādu atbildību par iespējamiem datorvīrusiem vai jebkuriem citiem nelabvēlīgiem interneta vides komponentiem, kas var nokļūt uz lapas apkalpojošā servera. AYA BLUESMAN, SIA neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties mājaslapas lietošanas rezultātā.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

AYA BLUESMAN, SIA un tā partneri, satura nodrošinātāji, uzņēmuma darbinieki, pakalpojuma sniedzēji nenes nekādu atbildību par tiešu, nejaušu, vai jebkāda cita veida negatīvu ietekmi, ieskaitot peļņas vai atlīdzības zaudējumiem, sāpēm, emocionālu stresu vai līdzīgām ietekmēm pat gadījumā, kad AYA BLUESMAN, SIA ir saņēmis iepriekšēju brīdinājumu par negatīvu ietekmju iespējamību.

DOPAMINE SPLASH REZERVĀCIJAS ATRUNA

Pakalpojuma sniedzējs:
SIA AYA BLUESMAN
Reģ. nr. 40103637045
PVN Reģ. nr. LV40103637045
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 48-3, Rīga, LV-1011, Latvija
Banka: A/S Swedbank
Swift: HABALV22
Konta Nr.: LV85HABA0551036075600
E-pasts: agent@ayabluesman.com

Mājaslapā veiktais rezervācijas pieprasījums nav saistošs. Rezervācija tiek uzskatīta par apstiprinātu pēc uz pasūtītāja norādīto e-pastu nosūtīta priekšapmaksas rēķina.

Pakalpojumu var saņemt tikai pēc rēķina apmaksas pilnā apmērā; pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atteikt aktivitāti, ja samaksa nav saņemta līdz rēķinā norādītajam apmaksas datumam.

Puses vienojas, ka pasūtītais pakalpojums nav atgriežams vai aizvietojams.

Pakalpojuma pasūtītājs var mainīt pakalpojuma saņemšanas datumu un laiku vienu reizi, rakstiski par to brīdinot ne mazāk kā 24 stundas pirms aktivitātes norises.

DROŠĪBA

Šīs mājaslapas lietotājiem ir aizliegts izmantot jebkāda veida programmas vai interneta rīkus, kas var apdraudēt mājaslapas darbību vai tajā atrodamo datu drošību. AYA BLUESMAN, SIA patur tiesības ziņot par jebkāda veida pārkāpumiem un nodot informāciju par aizdomās turamām personām atbildīgajām iestādēm ar drošību saistītu incidentu risināšanai vai drošības draudu novēršanai.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Šīs mājaslapas Lietošanas Noteiktumi tiks interpretēti atbilstoši Latvijas valsts likumdošanai. Visas iespējami iesaistītās puses piekrīt, ka strīdu un domstarpību risināšanai tiks izmantotas tiesu instances Latvijas Republikas teritorijā. Šie Lietošanas Noteikumi nosaka, ka starp visām iesaistītajām pusēm ir panākta pilnīga vienošanās par šo noteikumu izpildi. Mājaslapas lietošana nozīmē pilnīgu, bezierunu piekrišanu šiem noteikumiem. AYA BLUESMAN, SIA var pārskatīt vai izmainīt šo Lietošanas Noteikumu saturu jebkurā laikā.

Pēdējās izmaiņas: 17. maijs, 2022